Om oss


Viktor Bardh

KMA-Chef och BAS-U

Viktor har ca 15 års erfarenhet från några av Sveriges största industrier och byggarbetsplatser. Han är engagerad och lyhörd i sin roll, samt sätter stort värde i relationsbyggande med kund. Viktor tar roller som KMA-chef och BAS-U

Rebecca Rapp

KMA-ingenjör

Rebecca är en erfaren KMA-ingenjör med speciell expertis inom miljö. Hon är mycket väl insatt i frågor kring vattenhantering samt masshantering, och arbetar med det heltäckande miljöarbetet i stora komplexa projekt.

Alim Makhmudov

KMA-samordnare

Alim är en van KMA-ledare med spetskompetens inom kvalitet & arbetsmiljö. Han säkerställer systematisk KMA-dokumentation enligt gällande krav, båda på övergripande och operativa nivån. Han jobbar med förbättringar, implementeringar och uppföljningar av KMA-arbetet för kunden. Där ser han till att projekten är redo för besiktningar, revisioner och kontroller av olika slag. Han även van att arbeta för att nå hållbara och säkra arbetsplatser tillsammans med projektledningen ute i projekten. 

Eva Tolonen

KMA-samordnare

Eva är en KMA samordnare med spetskompetens inom arbetsmiljö. Hon är en strukturerad person som strävar efter att förankra tydliga strukturer, hög transparens, samt ett starkt engagemang bland medarbetare. Hon följer upp det löpande arbetet inom organisationer, säkerställer efterlevnad, och håller ordning på dokumentationen.