Projekt


Förbifart Stockholm

För att avlasta centrala Stockholm bygger Trafikverket en ny motorled väster om staden. Av vägens 21 km är hela 17 under jord, vilket gör det till ett av Norra Europas största tunnelprojekt. Safemade verkar på flertal arbetsplatser där vi har huvudansvar för kvalitet, miljö, och arbetsmiljöarbetet. Som handläggare inom BAS-U upprättar, implementerar och följer våra konsulter upp KMA-planer, samt säkerställer att arbetet följer föreskrivna kontrakt. Utöver ansvar för riskarbetet samverkar vi även som en del av ledningsgruppen.

Stockholms tunnelbana

En växande huvudstad ställer ökade krav på infrastrukturen. Som ett led i förbättringen av kollektivtrafiken förlänger Region Stockholm tunnelbanans blå linje till Nacka. Sex nya stationer byggs i tunnel under tät innerstad vilket medför en utmanande arbetsmiljö. Safemade verkar som kvalitetsansvariga, vilket innebär att vi utgör stöd till arbetsledningen. Genom planering, kontroll, uppföljning och administration av tillhörande dokumentation, samordnar vi arbetet kring arbetsmiljön samt garanterar kvaliteten genom hela entreprenaden.

Borealis, Stenungsund

Borealis krackeranläggning i Stenungsund är landets enda polyeten-tillverkare och är en av Sveriges största petrokemiska industrier. Safemade har säkerställt att arbetsplatsen efterlevt de högt ställda krav som råder inom branschen. Vi har bland annat utfört riskanalys inom BAS-P och BAS-U roller, samt upprättat och anpassat arbetsmiljöplaner.

Boliden AB, Skellefteå

I Skellefteå-trakten finns utöver ett anrikningsverk, en omfattande gruvdrift bestående av tre gruvor. Det bryts allt från koppar till zink, och Renströmsgruvan som sträcker sig 1500 meter under jord är Sveriges djupaste. Safemades konsulter har erfarenhet från samordnandet av verksamhetens ledningssystem. De har bland annat upprättat, implementerat, samt ansvarat för utbildning inom ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Fler projekt


Breddning av Ekerövägen


Barkabystaden II


Ombyggnation av Slussen


Ny avloppstunnel


Ny syraanläggning