Arbetsmiljö

Vårt arbetssätt

Vi på Safemade Group sätter alltid säkerheten först. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller utsätta sig för onödig risk på sitt arbete. Vår målbild är därför att, oavsett arbetsplats, kontinuerligt sträva mot en nollvision kring arbetsplatsolyckor.

Vårt säkerhetsarbete börjar från grunden. Varje verksamhet har sin egen unika situation och våra erfarna konsulter börjar med att kartlägga de brister som föreligger. Därefter utformas de rutiner och verktyg som krävs för att nå den gemensamma målbilden. För vi tror på just delaktighet – att alla drar åt samma håll. Genom implementering av tydliga strukturer skapas ett engagemang som uppmanar alla anställda att ta sitt ansvar. Ett kollektivt tänk kring säkerhet förankras, vilket ligger till grund för varje enskild handling. Tillsammans skapar vi därmed en trygg helhet.

Vare sig det rör bygg eller anläggning, kännetecknas branscherna av ständig förändring. På samma sätt är säkerhetsarbete något som pågår fortlöpande. Safemades konsulter säkerställer att såväl nya som gamla rutiner efterlevs och kontrollerar att de strukturer som etablerats fungerar. Kontinuerlig fortbildning av anställda är en annan essentiell pusselbit.

Utöver interna faktorer råder också lagar, föreskrifter samt andra krav. Vi ser till att kunden uppfyller gällande regelverk samt hjälper er med dokumentation och övrig administration.