Miljö

Vårt arbetssätt

Tiden då lönsamhet och miljötänk var två motsatta poler är förbi. Det går idag utmärkt att bedriva en hållbar verksamhet utan att göra avkall på ett starkt bokslut. Att ta ansvar för vår planets framtid är något vi sätter stort värde på i Safemade Group.

Även om viljan till minskad miljöpåverkan finns, kan de krav och föreskrifter som råder kännas överväldigande. Vi hjälper er att följa den miljölagstiftning som råder. Låt oss analysera er verksamhet, för att därefter implementera de nödvändiga åtgärder som krävs.

Att effektivisera en verksamhet inom ramen för kvalitetsarbete är även något som genererar positiva synergier för miljön. Ett minskat användande av resurser är nämligen en hörnpelare i hållbarhetens tempel. Vi strävar alltid efter att se över var insatser kan göras för att förbättra organisationer och minska svinn. Ett led i vårt arbete är ofta kontinuerlig miljöutbildning av er personal.    

Vare sig ni verkar inom bygg eller anläggning, har våra konsulter en solid kompetens och lång erfarenhet. Vi erbjuder till exempel konsultation kring vattenhantering och masshantering, samt kan projektleda det heltäckande miljöarbetet.